O mně

eva-maxovaJsem profesionální certifikovaný kouč se vzděláním, které zaštiťuje Mezinárodní federace koučů. Koučuji jako absolvent Erickson College International, Vancouver, Canada. Ve své profesi kouče, kterou považuji za své poslání, uplatňuji Ericksonovské principy, orientaci na výsledek za využití efektivních nástrojů i principů sdílené vize. Při své práci využívám i techniky NLP (neurolingvistické programování), předchozí zkušenosti z profesního života, svou intuici a také poznatky aplikované psychologie. Jsem členem Mezinárodní federace koučů ICF (International Coach Federation). Koučuji v souladu s principy, zásadami a Etickým kodexem ICF.

Efektivně využívám všech svých předchozích zkušeností a dovedností z oblastí psychologie, pedagogiky, businessu osobního a profesního růstu. Jsem absolventem Pedagogické a Speciálně pedagogické fakulty MU Brno, dále pak celé řady navazujících odborných školení a seminářů, zabývajících se aplikovanou psychologií, psychoterapií, studiem interpersonálních vztahů, řečových dovedností, sociologií a pedagogickými disciplínami.

Koučování se stalo mým posláním, cestou, po které chci se svými klienty jít a postupně je dovést k úspěchu a znovunalezení smyslu jejich života. A protože se považuji především za kouče osobního rozvoje a růstu, jsem svým klientům připravena v této oblasti nabídnout maximum. V některých případech na úvodním setkání, kdy se s klientem seznámíme, zjišťuji, že míra vnitřního napětí, negativní emoce, stres nebo úzkost jsou to, co brání v klientově pozitivnímu náhledu na život. Tehdy je účinné využít terapii emoční svobody tzv. EFT terapii. Společně s klientem jako certifikovaný praktik projdu jeho obtížnými životními momenty, odstraním negativní emoční bloky a pak vstoupíme do samotného procesu koučování.

Často se stává, že koučovaní klienti přicházejí z běhu dní fyzicky unaveni, s bolestmi hlavy a páteře, tehdy se domlouváme na reflexní terapii ruky nebo nohy, kterou jako reflexolog ovládám a s níž mám jen ty nejlepší zkušenosti. Stejně tak mohu doporučit indickou masáž hlavy, která odstraní bolesti a působí preventivně proti migrénám a únavě organismu.

Koučink osobního rozvoje společně s exekutivním koučinkem jsou dva nosné pilíře mého podnikání. Dalším je pořádání přednášek a workshopů se zaměřením na moderní etiketu, sebepřijetí a sebeprezentaci, dále pak pochopení osobnostní typologie lidí a neverbální komunikace kolem nás. Svým klientům nabízím programy osobního rozvoje se zaměřením na sebepoznání, zvýšení sebevědomí a nalezení vnitřního potenciálu. Tyto programy jsou zaměřeny směrem k perspektivním mužům, kteří mají problémy v komunikaci s opačným pohlavím, neumějí směle oslovit ženu, navázat s ní vztah. Jsou to muži, kteří si musí uvědomit, co s sebou přináší a co nabízí svět mužů a žen. Jaké jsou ty zásadní rozdíly, které je třeba chápat a vycházet z nich v oblasti partnerské komunikace.

Na základě konkrétních požadavků dnešních vzdělávacích institucí vstupuji jako odborný lektor do škol s nabídkou workshopů zaměřených na etiketu školních dětí a mládeže, stejně jako s programy vycházejícími z ericksonovského koučování, orientovanými na sebeuvědomění si dospívajících dívek, znovunabytí jejich sebevědomí, a zdravé vnímání jejich rodící se ženskosti. V obou těchto oblastech, etiketě a zásadách zdravé slušnosti, i zvládnutí hormonálních a emočních proměn mladých dívek, má naše země vůči dané cílové skupině nemalé rezervy a tato důležitá problematika je neprávem opomíjena.

Moji klienti na koučovacích setkáních se mnou oceňují zejména můj nadhled nad situací, empatii a přirozený lidský přístup. Důraz kladu na klid, moment zastavení se a vnesení jiného úhlu pohledu na danou situaci. Nalezení vnitřního klidu a harmonie u každého klienta je pro mě to nejdůležitější. V příjemném prostředí  harmony garden klient znovu nachází sám sebe, silnou vnitřní motivaci a pozitivní nadšení pro další dny.

Během svých dnů se setkávám s osobnostmi z oblasti osobnostního rozvoje, věnuji se studiu odborné literatury a některých filozofií a duchovních mistrů.

Miluji svou dceru, setkávání s přáteli, cestování, volnost moře i svobodu hor, let dravých ptáků, krásná místa s novými lidmi, fitness, své tvůrčí psaní na mém blogu, stejně jako kvalitní knihy pečlivě volených autorů, dobré filmy i divadelní představení. Miluji život, dětský smích a tajemný úsměv ve tváři moudrých starců.

 

Vaše Valerie