Co je koučink?

koucinkKoučink je považován za nový společensky obdivuhodný fenomén.

Člověk během svého života dostává rady od svých rodičů a učitelů, kteří ponechávají stranou sami sebe a zaměřují své úsilí na rozvoj nové osobnosti. Koučink je něco, co se zdá být vrozenou lidskou schopností, kterou lze pozvednout a posílit, aby dosáhla úrovně profesní dokonalosti. V jádru je koučink formou individuálního rozvoje, kdy kouč pomáhá probudit a zaktivizovat klientův potenciál. Kouč postupuje tak, aby klienta podpořil, povzbudil a především přenesl zodpovědnost právě na klienta samotného. Koučink jako nástroj uvolňuje potenciál dané osoby k podání maximálního výkonu (Whitmore 1996). Úspěšný je ve chvíli, kdy klient překoná obtížnou bariéru nebo naplno rozvine své schopnosti či dovednosti, které mu posléze pomohou dosáhnout vytyčeného cíle.

Ceník služeb

Koučovací sezení
cena bude stanovena dohodou podle zaměření a rozsahu koučinku

Objednat termín

Koučování pomáhá v případech:

 • životních krizí (rozchod, rozvod, ovdovění)
 • ztráty smyslu života
 • nízké sebedůvěry a sebevědomí jedince
 • kdy muž či žena neví, jak oslovit a zaujmout potencionálního partnera
 • nedostatku motivace pro život nebo práci
 • přemíry stresu
 • partnerských neshod
 • pochybností, zda ve vztahu pokračovat
 • konfliktních situací na pracovišti, v rodině
 • nalézání nového zaměstnání
 • rozvoje kariéry a následného kariérního růstu
 • hledání priorit pro následující období
 • nastartování vnitřní motivace pro práci nebo učení
 • začátku podnikání
 • nastalých krizí v podnikání
 • odhalení skrytého talentu a silných stránek
 • touhy změnit svůj dosavadní životní styl

Životní koučink a koučink osobního rozvoje je motivačním, inspirujícím a přitažlivým návodem k jednání. Přizpůsobuje se plně klientovi. Obsahově se vždy zaměřuje na celoživotní úspěch a pokrok. Kouč se s klientem zaměří na to, kde je teď a kam by se rád posunul, kým by se rád stal. Životní koučink pomáhá zvýšit sebevědomí každého jedince, učí zodpovědnosti za svůj život, pomáhá probudit osobní výzvy, učí vizualizaci cílů a vede k jejich dosažení. Životní koučink je to, co má vždycky SMYSL…

S jakými tvrzeními klient i přicházejí:

„Již nějakou dobu jsem obklopen výzvami, ale nedokážu se s nimi vypořádat.“

„Potřebuji vyřešit naléhavě úkol, ale nevím, kde začít.“

„Všechno je ok, ale i tak by to mohlo být lepší.“

„Zdá se mi, že můj život je neustálé úsilí něco dohnat.“

„Celý můj život je jen práce bez špetky zábavy a radosti.“

„Myslím, že by bylo skvělé mít novou práci.“

„Rád bych sdílel své myšlenky a nápady s někým, kdo by mi poskytnul podporu a pomohl mi je zrealizovat.“

„Ve své práci se cítím osamělý, ale nechci o tom mluvit s kolegy. Mohli by to vnímat jako projev slabosti.“

„Skrývám své vztahové problémy. Tíží mě to. Nejsem schopen je říci nikomu z rodiny ani z přátel, jelikož se mi to zdá vůči partnerovi nesprávné.“

„Jsem unavená z každodenního života, myslím ale, že bych mohla najít sílu dostat se z toho.“

„Cítím se ztracený, nevím, jak dál.“

„Stárnu. Mám padesátku na krku a začínám si uvědomovat, že život běží strašně rychle. Chci se zastavit a rozhodnout se, jak prožít naplno druhou polovinu svého života.“

Víme, že

pro koučování klienta je důležitý jeho pozitivní přístup a motivace. Ty však často scházejí.  Kouč je ten, který klientovi pomáhá vyrovnat se s přesvědčeními, brzdícími klienta v posunu vpřed a prosperitě. Kouč pomáhá klientovi s testováním business plánu, tvorbou nejvhodnější prezentace, stylem vedení úspěšného pohovoru, nalezení nové záliby nebo sestavení časového plánu pro fitness. Všechno je postupně dosahováno a proměňováno v osobní úspěch, a to harmonicky a v klidu.

Kouč je ten, který pomáhá klientovi v identifikaci jeho pravých hodnot, nacházení vizí a podpory při plánování cesty k jejich realizaci. Vždy však musí být klient přesvědčen o jejich správnosti a užitečnosti. Kouč nikdy neradí a nenabádá. Kouč je naslouchající přítel, který stojí po boku svého klienta a ctí jeho zájmy, stejně jako Etický kodex kouče.

Koučování mužů

spočívá v jejich podpoře v zaměření se na jasnou a konkrétní vizi, vytyčení dané strategie a nalezení přímé cesty k dosažení stanovených úkolů a událostí. Klienti muži chtějí obvykle ke svému cíli postupovat efektivně, odhodlaně, s vervou jim vlastní. Každodenně nastupují svou Cestu pravého muže. Cestu, která je dovede k tomu, aby žili život plný smyslu, síly a svobody. Kouč je jim pak na této cestě dobrým průvodcem.

Koučování žen

je citlivější a probíhá v souladu s ženskou přirozeností a duší. Ženy milují vizualizaci, barvy a tóny, příběhy o ženách. Ženská energie je plynoucí a něžná. S ženami kouč nalézá jejich hodnoty a odhaluje podstatu poslání ženy, nastolení vnitřního klidu, radosti, štěstí a sebepoznání. Ženy touží být pochopeny a vnímány. Kouč je pro ně skvělý přítel, který je vždy připraven naslouchat jejich slovům.

Pro obě strany platí:

Udělejte první krok k tomu, abyste žili své životy naplno. Chtějte poznat nejhlubší smysl svého života, staňte se šťastným mužem pro sebe a svou ženu, šťastnou ženou pro sebe a svého muže. Chtějte být šťastnými…tady a teď.

První koučovací sezení

Na základě předchozí domluvy dojednáme termín prvního koučovacího sezení. Po úvodním seznámení si budeme povídat o vašem životě, o vás, vašich představách, osobních záměrech, cílech a snech. Projdeme spolu oblasti, v nichž byste rádi uskutečnili změnu, důvody, proč by ke změně mělo dojít. V příjemném prostředí harmony garden se pobavíme o dalším postupu koučování.

V případě, že se následně rozhodnete využít mé služby kouče osobního rozvoje, uzavřeme následně kontrakt a stanovíme si časový harmonogram, nutný pro změnu ve vašem životě, tj. kolik sezení bude nutných k nastartování vaší životní změny.

Obsah sezení je naprosto důvěrný a zůstává jen mezi koučem a klientem. Témata i šíři sdělení si určujete vždy sami.

Za nejlepší službu pro nastartování změny ve vašem životě a znovunalezení jeho smyslu vydáváte odpovídající finance.

A vy pro sebe vždy chcete pouze a jen to nejlepší.

Mí klienti mi řekli a napsali:

Valerie,
„…děkuji ti za tvou empatii a umění naslouchat. Díky setkání s tebou jsem si uvědomil, proč se točím v začarovaném kruhu. Dovedla jsi mě k odpovědím na otázky, které jsem si podvědomě kladl. Začínám žít život.“
Ivan
Valerie,
„…v harmony garden je pohoda, klid a nové myšlenky se dostavují samy. Jsi náročný kouč, který dokáže vést, ale i motivovat. Pochopila jsi mě, byla jsi jasná, strukturovaná, po chvíli plně v obraze. Děkuji ti za sezení s tebou. Má práce dostala zase smysl.“
Pavla
Valerie,
„…očekával jsem věcné setkání s jasnými cíli a následovalo příjemné setkání s výborným koučem. Jsem spíš skeptik, ale tohle mě dostalo. Objevil jsem a pojmenoval jsem si, v čem dělám chyby, proč nejsem spokojený v práci. Najednou to dává smysl.“
Petr
Valerie,
„…jsi milá, příjemná, máš dar poznat druhého a napojit se na něj. Byla jsem sama sebou nejistá a nevěřila jsem si. Věděla jsem, že musím svůj život změnit od základů. Díky tvé vstřícnosti, profesionálnímu přístupu a podpory je ze mě jiná žena. Vážím si sebe sama, mám svou firmu a objevil se i nový přítel. Koučink mi zcela změnil život. Děkuji.“
Klára
Valerie,
„…očekával jsem někoho, kdo mi poradí, jak z toho ven. Navštívil jsem předtím i psychologa, avšak bezvýsledně. Teprve s tebou jsem si pojmenoval své hodnoty a poznal, kým chci být. Bylo to pro mě náročné, ale motivující. Dala jsi mi čas a ochotně naslouchala. Dnes vím, co chci, mám jasnou vizi a daří se mi.“
Jirka
Valerie,
„…ztrácel jsem se v životě. Jako muž přes padesát, sice úspěšný, ale osamělý, jsem začal pochybovat o smyslu svého života. Valerie mi pomohla pojmenovat, kdo vlastně jsem, pomohla mi uspořádat mé myšlenky, pochopit, co je pro mě důležité a co mi dává smysl dívat se s novým odhodláním vpřed. Prošli jsme spolu dvanáct sezení a ve mně se nastartoval proces proměny v jiného člověka. Začínám se věnovat novým aktivitám, situace doma se uklidnila, změnil jsem i životosprávu. Život je nádherný!“
Eduard

„A já děkuji vám…“ Valerie

certif04 certif03